NOG OP ZOEK NAAR

   2.000 €

Steun

CONTACT

Géraldine Louis – Partnership Manager
+32 473 30 31 41
beplanetcircle@beplanet.be

DEEL DIT PROJECT!

 


Beperk voedselverspilling en schenk voedseloverschotten aan een goed doel
FoodWe

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

300

ton voedseldonaties

Met dit project wil FoodWE een elektronisch platform uitbouwen waar landbouwers en non-profit organisaties die actief zijn in de voedselhulp elkaar op een makkelijke manier kunnen vinden.

Landbouwers vinden zo snel en efficiënt een koper voor hun overschotten, organisaties van hun kant kunnen op een eenvoudige manier overschotten inkopen.

Met het elektronisch platform speelt de organisatie in op twee fundamentele problemen van de hedendaagse samenleving: groeiende voedseloverschotten en voedselverspilling enerzijds en een groeiende bevolkingsgroep die voedselhulp nodig heeft anderzijds. Op basis van die visie besliste de vzw ook om de opgehaalde voedseloverschotten zowel te verkopen als te schenken.

Dat het project een schot in de roos is, blijkt uit de cijfers. In 2015 (eerste projectjaar) werd 45 ton voeding ‘verwerkt’, in 2016 was dat al 130 ton. 145 partners hebben zich al ingeschreven voor het platform, 30 daarvan zijn actief.

U steunt een project waarin fundamentele uitdagingen van onze samenleving aan bod komen en waarin gezorgd wordt voor een concrete oplossing die tastbare resultaten oplevert. Dankzij een eenvoudige elektronisch platform wordt de voedselverspilling terug gedrongen en worden mensen die nood hebben aan voedselhulp geholpen.

De steun van Be Planet wordt aangewend voor het verder uitwerken van hun communicatietools.

1/3

van de jaarlijkse wereldvoedselproductie  wordt verspild

 WIE IS FOODWE?

Deze organisatie werkt rond de vermindering van voedselverspilling ten voordele van het goede doel.


 Word corporate partner!

Contacteer nu Géraldine Louis, Partnership Manager, via +32 473 30 31 41

* Verplicht in te vullen velden.
Bruxelles et Namur


Meer info over het project :

Site web Page facebook Compte Twitter


Documenten

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit    Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw