Stel u voor welke rijkdom u kunt creëren door uw inzet en ervaring te delen met burgers die werken aan een duurzame samenleving.

Be Planet is uw partner om krachtige, concrete en transparante partnerschappen op te zetten met lokale burgerprojecten zodat u uw inzet voor duurzame ontwikkeling in België tastbaar kan maken.

Zo komt uw bedrijf in een positieve bottom-up dynamiek terecht en komt u in contact met burgercollectieven en -verenigingen die zich ook dagelijks inzetten voor een betere en duurzame leefwereld.

Meer dan ooit is het essentieel om bruggen te bouwen tussen de associatieve – en bedrijfswereld, twee fundamentele actoren om de transitie naar een duurzame samenleving in België waar te maken.

Ontdek hieronder twee partnerschap formules die ons toelaten een duurzame meerwaarde voor de maatschappij te creëren.


Be Planet Circle

Wenst u lokale burgerinitiatieven te ondersteunen die onze manier van leven, produceren en consumeren heruitvinden?

Be Planet heeft voor u een selectie gemaakt !

Als lid van Be Planet Circle, hebt u het voorrecht om uw coup de coeur uit de portfolio ‘Be Planet 40 te kiezen. Dit zijn 40 kwalitatieve, duurzame burgerinitiatieven in België die geselecteerd werden door een onafhankelijke expert jury.

Naast een financiële steun, krijgt u de gelegenheid om een directe dialoog met de initiatiefnemer van uw coup de coeur aan te gaan en te ontdekken hoe uw bijdrage het verschil maakt voor het door u gekozen project.

Voor een jaarlijkse bijdrage:

  1. hebt u toegang tot de portefeuille « Be Planet 40 »;
  2. kunt u uw inzet voor duurzame ontwikkeling zowel intern als extern valoriseren;
  3. draagt u concreet bij aan de opkomst van talrijke initiatieven die dag in dag uit aan de ecologische transitie werken in de regio waar uw bedrijf al dan niet actief is.

« Dankzij de steun van Elia hebben we tijdens onze eerste boomplantcampagne in Brussel 500 bomen geplant in privétuinen, scholen en op bedrijfsterreinen. Ook geeft het ons de nodige financiële zuurstof om ons project op lange termijn uit te bouwen. Daarnaast krijgen we via Be Planet toegang tot een netwerk van bedrijven waar we groen aanplanten en zo de biodiversiteit stimuleren. »Yoeri, Bûûmplanters – 


Partnerschap op maat

Wenst u een extra dimensie aan uw duurzaamheidsprogramma toe te voegen door een creatieve burgerdynamiek te integreren, maar u weet niet goed hoe?

We zijn uw luisterend oor, laten we er samen over praten !

Samen werken we een voorstel op maat uit in functie van uw noden en toekomstplannen.

Onze kennis, expertise en netwerk betreffende duurzame ontwikkeling staan garant voor een partnerschap dat enerzijds perfect beantwoordt aan de realiteit van uw bedrijf en anderzijds een bijdrage levert aan een betere, duurzame leefomgeving.

« Bij Elia werken we net aan deze transitie naar een duurzame samenleving maar we zien dat wij dat niet alleen kunnen doen. Wij zijn niet diegenen die alles weten en die zomaar met oplossingen komen. Daarom is een samenwerking met Be Planet voor Elia belangrijk omdat ze juist als neutrale tussenpersoon kan optreden. Door hun kennis en expertise hebben we de garantie dat de meest waardevolle projecten die bijdragen tot een duurzame samenleving geselecteerd worden. » Ilse Tant, Elia, partner van Be Planet – 


Getuigenis VBO

« Duurzaamheid is heel wat meer dan een ‘nice to have’: het zit in het DNA van onze ondernemingen. Die worden geconfronteerd met zowel wereldwijde als lokale uitdagingen (klimaatverandering, luchtvervuiling, schaarser wordende hulpbronnen, kritische consumenten,…), die hun productiemethodes beïnvloeden. Er ontstaan nieuwe consumptiepatronen (zoals de product-diensteconomie of de deeleconomie) die aansporen om blijvend te innoveren in producten, procedés en managementaanpak. In die context kan een platform als Be Planet een aanzienlijke toegevoegde waarde bieden bij het ontwikkelen van duurzame en innovatieve projecten met een positieve impact op milieu en maatschappij in samenspraak met burgers, bedrijven en overheden. »

– Pieter Timmermans, Gedelegeerd bestuurder van het VBO –

 

Sluit u samen met Be Planet aan bij het netwerk van 1% for the Planet en steun zo lokale transitieprojecten in België.

Contacteer ons

Katrien, partnership manager, staat te popelen om u het universum van Be Planet te laten ontdekken!

Katrien Desrumaux: +32 (0) 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


 

Structurele partner


Be Planet Circle


Lees hier het artikel in De Morgen en M-Blad over hoe Be Planet duurzame burgerinitiatieven aan het bedrijfsleven koppelt. Ontdek ook onze gloednieuwe folder!