Adalia
Pesticidevrij tuinieren

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

37

tuincentra hebben het charter ondertekend


4

niveaus van engagement

Met het project “Pesticidevrij tuinieren” wil de vereniging een charter opstellen waarin alternatieven voor pesticiden en ‘good practices’ worden voorgesteld.

Het charter is bedoeld voor het brede publiek, tuinierders en alle winkels waar plantenbeschermende producten worden verkocht.

Tuincentra die het charter ondertekenen verbinden zich ertoe amateur tuinierders te informeren en te sturen naar alternatieve oplossingen voor pesticiden, informatie over die alternatieve technieken beschikbaar te stellen in winkel zelf en klanten goed advies te geven om te voorkomen dat ze teruggrijpen naar het gebruik van pesticiden.

Het project ‘Pesticidevrij tuinieren’ is gebaseerd op een gelijkaardig en succesvol project in Frankrijk.

Een gezonde bodem is de basis voor kwalitatief en gezond voedsel, zuiver water, gezonde dieren… We moeten de grond dan ook bewust en op een duurzame manier bewerken en beschermen tegen verontreiniging. Met dit project steunt u een bijzonder initiatief dat resulteert in een effectieve gedragsverandering op vlak van pesticidengebruik. Samen met Adalia stimuleert u het gebruik van alternatieve oplossingen en beschermt en versterkt zo de biodiversiteit.

Het welslagen van het project is grotendeels afhankelijk van een sterke, doelgerichte en duidelijke communicatie. De steun die Adalia zou krijgen van Be Planet wordt gereserveerd voor het ontwikkelen van een sterke communicatiestrategie.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS ADALIA ?

Adalia is een vereniging die werkt rond pesticidevrij tuinieren. Ze wil het brede publiek en tuinierders in het bijzonder informeren over de gevaren van pesticiden voor mens, dier en natuur.

Dankzij onze samenwerking met IBA heeft Adalia een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Adalia heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie    Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw