Ardense spelt

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

4

geëngageerde landbouwers

een natuurpark van

80.500

hectares

La ferme de Habaru heeft zich met dit project 1 doel gesteld : het telen en commercialiseren van een graansoort die tot op heden relatief onbekend is maar een gezonde en evenwichtige voedingsbron is voor mens en dier: spelt.

Spelt wordt hoofdzakelijk geteeld als natuurlijk veevoeder maar tot op vandaag is de teelt van deze graansoort in Wallonië zo goed als onbestaande. Het Ardense klimaat is echter zeer geschikt voor de productie van spelt.

Met dit project wil het collectief de teelt van zuivere spelt (niet gekruist met tarwe) opstarten en die op een zo natuurlijk mogelijke wijze vormgeven. Om dit te realiseren is een lastenboek opgesteld waarin richtlijnen staan om op een doordachte, verantwoorde en duurzame manier aan landbouw te doen en meer specifiek spelt te telen. Daarnaast hebben ze het keurmerk ‘Ardense Spelt’ opgestart om de kwaliteit en de biologische oorsprong te garanderen.

U steunt een project waarin alle elementen vervat zitten voor een betere toekomst: economische ontwikkeling, duurzaam beheer van natuurlijke grondstoffen, kwalitatieve voeding, inbedding van economische activiteiten in de lokale economie en het lokale sociale weefsel… Deze investering resulteert concreet in de lancering van spelt als een lokaal bio-gecertifieerd product dat geschikt is voor menselijke consumptie en geen extra belasting vormt voor de landbouwgrond.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web  


WIE IS LA FERME DE HABARU ?

La ferme de Habaru is een collectief van landbouwers dat de lokaal geproduceerde spelt wil heropwaarderen in de regio van Luxemburg. De boerderijen die deel uitmaken van dit collectief zijn gelegen in Habbay-la-vieille, Tournay, Léglise en Fauvillers.

                                                                     

Dankzij de waardevolle steun van de QiGreen stichting en onze samenwerking met  Humus x Hortense, heeft het project ‘Ardense Spelt’ een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Ardense Spelt heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit    Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren    Agriculture - Landbouw