Brillo
Hergebruik van elektrische fiets batterijen


HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Het doel van het fietspunt in het station van Charleroi Zuid is om fietsen in te zamelen via verschillende kanalen (particuliere giften, recyclageparken, fietsenmakers, …) om ze vervolgens na herstelling terug op de markt te brengen, hetzij voor verkoop hetzij voor verhuur. Dit maakt het mogelijk om grondstoffen een tweede leven te geven. De gerecycleerde fietsen worden aangeboden aan personen met een laag inkomen en/of die de waarden van Brillo zoals zachte mobiliteit, circulaire economie en respect voor het milieu delen.

De organisatie houdt zich voornamelijk bezig met het recupereren en herstellen van elektrische fiets batterijen. Hierdoor kunnen gebruikers van elektrische fietsen een tweedehands batterij kopen i.p.v. een nieuwe wat minder kost. Een gebruikte batterij herstellen kost de helft van de prijs van een nieuwe batterij. Het doel is om burgers bewust te maken van de toegevoegde waarde van hergebruik in plaats van aankoop.

Via dit project bevordert men ook jobcreatie door het aanbieden van specifieke opleidingen betreffende fietsonderhoud.

 

Wie is Brillo ?

Brillo is een CVBA met sociaal oogmerk die zich richt op het ondersteunen van de professionele reïntegratie van mensen door in te zetten op de creatie van werkgelegenheid.

 


Meer info over het project :

Site web Page facebook