NOG OP ZOEK NAAR

   1 bedrijfspartner 
   5.000 €
    steun in natura

Steun

CONTACT

Katrien Desrumaux – Partnership Manager
 +32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


To Bee or Not to Bee, that’s no question !
Buiten Gewoon Grondig

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

9

moestuintjes

De vzw Buiten Gewoon Grondig heeft op één jaar tijd een braakliggend stuk terrein van 6000 m2 omgetoverd tot een bijen- en insectenparadijs.  Een zeer gevarieerde mix van planten worden aangeplant zodat bijen het hele jaar door voldoende voedsel vinden en de weide een magneet is voor een brede waaier aan insecten. Insectenhotels en bijenkasten staan er als veilige thuishaven.

Op het terrein werden ook  moestuintjes aangelegd waar buurtbewoners kunnen tuinieren. Een belangrijk uitgangspunt voor de deelnemers is uiteraard pesticidevrij tuinieren.

Om het project nog een extra dimensie te geven organiseert de vzw educatieve activiteiten die de rol en de impact van bijen toelichten, mensen leren hoe ze pesticidevrij kunnen tuinieren maar evengoed hoe ze zelf hun zeep op basis van bloemen kunnen maken.

Het in stand houden van de bijen- en insectenpopulatie is cruciaal voor de biodiversiteit en de voortplanting van ontelbare plantensoorten, bloemen en bomen.

U draagt bij aan een project waarvan de impact zeer concreet en tastbaar is en waarbij de buurtbewoners actief betrokken worden.

Dankzij uw steun en de inzet van de vzw wordt de biodiversiteit in Wilrijk versterkt, de sensibilisering rond duurzaam omgaan met de natuur opgedreven en kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en tot rust komen in een oase van groen.

 

terrein van

6.000m²

 

 


WIE IS BUITEN GEWOON GRONDIG?

De vzw Buiten Gewoon Grondig wordt gedragen door vrijwilligers en stelt zich twee doelen : de toekomst van de bijen verzekeren en mensen verenigen. De organisatie wil in de eerste plaats alles in het werk stellen om de bijenpopulatie in Antwerpen een veilige en goede habitat te geven. Daarnaast willen ze mensen met eenzelfde interesse verbinden door allerlei vormen van collectief tuinieren mogelijk te maken.

 


Word corporate partner!

Contacteer nu Katrien Desrumaux, Partnership Manager, via +32 486 88 97 95

* Verplicht in te vullen velden.
Antwerpen


Meer info over het project : 

Page facebook


Documenten

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie    Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie    Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw