Buumplanters
De juiste plant op de juiste plaats

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

3300

geplante bomen


180

verschillende boomsoorten

De vereniging Bûûmplanters organiseert boomplantcampagnes om de Brusselaars bewust te maken van het belang, de impact en positieve gevolgen van een rijke biodiversiteit in de stad.

Met de campagne willen ze inwoners, bedrijven en scholen stimuleren om zelf meer groen te creëren in de stad. Niets is zo eenvoudig als zélf struiken, klimplanten, hagen of bomen te planten in de tuin, op het terras, tegen een gevel, in collectieve moestuinen of schooltuinen en zelfs op bedrijfsterreinen en braakliggende gronden. Voor wie minder groene vingers heeft, voorzien de Bûûmplanters een sterke begeleiding op maat!

Op korte termijn hopen ze een netwerk uit te bouwen waarmee acties ondernomen worden om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Op lange termijn hopen ze significant meer groen te zien in Brussel, de biodiversiteit verder uit te bouwen en de ecosysteemdiensten te versterken.

De eerste campagne van het voorjaar 2017 was alvast een groot succes.  In totaal hebben ze groen aangebracht bij 60 privé tuinen, 6 scholen en 1 bedrijf, verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

« Dankzij Be Planet kunnen we ons project op lange termijn uitbouwen.  Ook krijgen we toegang tot een netwerk van bedrijven waar we groen aanplanten op het bedrijfsterrein en zo de biodiversiteit stimuleren. » — Yoeri, Bûûmplanters

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

 Page facebook


WIE IS BÛÛMPLANTERS ?

De Bûûmplanters is een vereniging van burgers die streeft naar meer groen en biodiversiteit in Brussel en dit op een heel actieve manier stimuleert.

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Bûûmplanters een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Bûûmplanters heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie    Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw