Cap Terre (Oostlus)
Energie autonomie voor een duurzame voedselproductie


Het project in twee woorden

De vzw Cap Terre organiseert al meer dan 2 jaar opleidingen voor werkzoekenden op het gebied van ecologische transitie: biologisch tuinieren, duurzame tuinbouw gericht op de aanleg van natuurgebieden en ecologisch bouwen.

N.a.v. de projectoproep Be Planet – Elia wil de vzw hun project verder uitbreiden door het bouwen van een windturbine en het installeren van bijkomende zonnepanelen waardoor de vzw volledig energie autonoom wordt. Dit project heeft ook een educatief en sensibiliseringsaspect voor studenten, stagiairs en burgers in het algemeen, met inbegrip van de klanten die er hun groenten komen kopen.

Dankzij de steun van Elia kan Cap Terre deze windturbine bouwen en bijkomende zonnepanelen plaatsen om zo enkel hernieuwbare energie voor haar activiteiten te gebruiken. Dit maakt het met name mogelijk om een nieuwe koelcel van stroom te voorzien die gebruikt wordt voor de tijdelijke opslag van groenten waardoor voedselverspilling vermeden wordt. Deze hernieuwbare stroom zal ook gebruikt worden om via pompen gewassen te besproeien.


Wie is Cap Terre ?

De vzw Cap Terre organiseert specifieke opleidingen en activiteiten om iedereen met sociale en professionele integratieproblemen te helpen. De vereniging ontwikkelt richtingen betreffende de ecologische transitie, de biologische en duurzame tuinbouw, ecologisch bouwen, enz.

 


Meer informatie over het project :

Site web Page facebook