Centre Liégeois du Beau-Mur 
Luik, eetbare Stad

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Het project ‘Luik, eetbare stad in 4 jaar’ tovert de stedelijke ruimte van Luik om tot een gedeelde ruimte waarin braakliggende terreinen, gemeenschapsgronden, daken en plantenbakken van de stad worden bewerkt door burgers en zo omgetoverd worden tot moestuinen waarin groenten, fruit en kruiden worden geteeld.

Luik wordt zo een stad die zelfvoorzienend is voor voeding dankzij burgers die het initiatief in handen nemen om het Engelse concept ‘Incredible Edible’ in de openbare ruimte toe te passen.

Met het project wil men volgende zaken bereiken:

– onze blik op en relatie met voeding wijzigen (inclusief de productie);
– het stimuleren van collectieve burgeractie;
– buurten op een duurzame manier verfraaien;
– sociale cohesie opwekken;
– het zich opnieuw toe-eigenen van de openbare ruimte;
– het grote publiek opvoeden en sensibiliseren.

Duurzaamheid in menselijke relaties, het gebruik van voeding en het produceren van voeding zijn de pijlers van een duurzame en rechtvaardige samenleving. U steunt de organisatie in het realiseren van een uniek transformatieproces waarin mens, natuur, voeding, solidariteit en lokaliteit centraal staan.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS LE CENTRE LIÉGEOIS DU BEAU-MUR ?

De vzw Centre Liégeois du Beau-Mur streeft naar een meer duurzame en rechtvaardige samenleving (op sociaal, economisch en juridisch vlak) die gebaseerd is op solidariteit. Om het transformatieproces naar die samenleving te ondersteunen wil de vzw enerzijds mensen, verenigingen en groepen samenbrengen in een emancipatieproject voor mannen en vrouwen (permanente educatie) en anderzijds activiteiten en onderzoek van burgers en verenigingen aanmoedigen, coördineren, ondersteunen en verspreiden.

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Le Centre Liégeois du Beau Mur een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, het project heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit    Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw