Christoforusgemeenschap
Zorg voor mens, aarde en water

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Duurzaamheid in zorg en leven is een cruciaal aspect in de visie van deze woon-en werkgemeenschap. Zo bewerken ze bijvoorbeeld hun tuin op een biologische en dynamische manier.

De eyecatcher is het waterzuiveringscircuit; een circuit van rietvelden en flow forms waarmee ze hun water op een volledig biologische en milieuvriendelijke manier zuiveren en recycleren. Met uitzondering van het drinkwater zijn ze 100% zelfvoorzienend in hun watergebruik.

De Christoforusgemeenschap kijkt niet enkel naar haar eigen omgeving ; ze tracht haar visie ook uit te dragen buiten de gemeentegrenzen. Daarom werkt ze samen met Protos, een ontwikkelingsorganisatie gespecialiseerd in duurzame watervoorziening en duurzaam waterbeheer in landen in ontwikkeling. Zo draagt de gemeenschap bij tot projecten in Nicaragua en Bolivia die focussen op duurzaam waterbeheer.

Duurzaam watergebruik en waterbeheer vormen samen met klimaatveranderingen de belangrijkste uitdagingen voor een betere toekomst voor onze planeet en onze samenleving.

Dankzij de steun van de Besix Foundation werd de verzamelvijver vernieuwd wat dringend en noodzakelijk was om de kwaliteit van het gezuiverde water op peil te houden.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook


WIE IS DE CHRISTOFORUSGEMEENSCHAP ?

De Christoforusgemeenschap is een bijzondere sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap voor volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. ‘Zorg dragen’ kadert voor de Christoforusgemeenschap in een holistisch concept: ze dragen zorg voor de medemens én de planeet.

Dankzij onze samenwerking met Besix heeft de Christoforusgemeenschap een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, de Christoforusgemeenschapheeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie    Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw