Cynorhodon
Biogroenten en -fruit omtoveren tot afgewerkte producten

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

100

bio groente – en fruitpakketten per week


1,2 ha

bewerkte grond


30

opgeleide personen per jaar

 

In het kader van dit project wil Cynorhodon in de regio van Luik een uniek netwerk opstarten en uitbouwen waarin duurzaamheid, kwalitatieve voeding en lokaal produceren centraal staan.

Concreet wil men groenten en fruit lokaal verwerken tot kwalitatieve producten die in de korte keten verkocht worden. In een eerste fase wil men met het netwerk in staat zijn om de producten te leveren aan lokale collectieve organisaties en instellingen zoals scholen, rusthuizen, crèches…

In een tweede fase gaat men de producten ook via buurtwinkels aanbieden aan de individuele consument. Op lange termijn mikt men op een eigen verkooppunt.

Dit is het eerste gedeelde bio groente-en fruitverwerkingsatelier in Wallonië dat door de producenten zelf wordt opgestart en gebaseerd is op een participatief model.

Het lokaal produceren van kwalitatieve voeding betekent een duurzame investering in de lokale economie, de gezondheid van de bevolking en in land- en tuinbouw. U ondersteunt dit project met concrete, tastbare resultaten op economisch, sociaal en milieuvlak.

« Met dit atelier hopen we 5 à 6 laaggeschoolde mensen toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het ook een uitgelezen kans om gezonde en biologische maaltijden aan scholen en bedrijven uit de regio aan te bieden. » — Michel, Cynorhodon

Bent u een burger?


 

Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


 

Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS CYNORHODON ?

Cynorhodon, de dienst voor Soci professionele Inschakeling, werkt verschillende opleidingsmodules uit waarin de tuinbouw volledig hertekend wordt. De modules focussen op een duurzame manier om aan tuinbouw te doen en geven handvaten voor de bioteelt, het onderhoud van parken en natuurlijke tuinen.

                                                                                 

Dankzij de waardevolle steun van de QiGreen stichting en onze samenwerking met BICS, heeft Cynorhodon een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Cynorhodon heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

Meer info over het project :

Site web Page facebook

 

Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit    Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw