Dagen Zonder Vlees

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

40

dagen minder vlees en vis eten


114.000

deelnemers in 2017


besparing van

840M L

water

De vzw zet een frisse bewustwordingscampagne op over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet is simpel: 40 dagen minder vlees en vis eten. En dat met zo veel mogelijk mensen, hetzij individueel hetzij samen met de collega’s, vrienden, familie… Iedereen doet mee zoals hij of zij wil: van 1 tot 7 dagen per week.

Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk te besparen op onze collectieve ecologische voetafdruk en een gezondere levensstijl te realiseren. Naast de campagne focust de vzw ook op minder voedselverspilling, minder verpakkingen en meer seizoensgebonden eten.

De editie 2017 slaagde erin om het succes van de voorbije edities te overtreffen. Dagen Zonder Vlees inspireerde zo’n 114.000 mensen om online deel te nemen en was niet weg te slaan uit de pers en sociale media! Vele scholen, bedrijven en organisaties sprongen enthousiast mee op de kar.

Dankzij de steun van Be Planet en Elia kon de campagne verder uitgebouwd worden en uitgerold worden naar de Franstalige gemeenschap. Hoe meer mensen op een duurzame manier met voeding en gezondheid omgaan, hoe beter dit is voor mens en milieu.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook


WIE IS DAGEN ZONDER VLEES ?

Uit bezorgdheid over de klimaatproblematiek riep een jonge studente – zelf geen vegetariër – in 2011 voor het eerst op om samen vegetarisch te vasten. Ondertussen is DZV uitgegroeid tot een burgerinitiatief dat steunt op het enthousiasme en de hulp van vele mensen!  Hun missie bestaat eruit om mensen te inspireren om beter, gezonder en vooral duurzamer te eten.

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Dagen Zonder Vlees een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Dagen Zonder Vlees heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

Eau - Water    Économie de partage - Deeleconomie    Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw