De Boerderijschool

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

6

activiteiten per dag op de boerderij


15

leerlingen per bezoek


18

boerderijschooldagen in 2017

Wie denkt vaak terug aan zijn of haar kindertijd, waarbij ontdekken en spelen in de natuur bijna vanzelfsprekend was? In onze verstedelijkte samenleving is het voor veel kinderen nauwelijks mogelijk om de natuur dagelijks en dichtbij huis te beleven. Steeds meer kinderen groeien op in de stad en ook in dorpen blijken kinderen steeds minder met de natuur en het buitenleven in contact te komen. Het wroeten in de aarde en het contact maken met planten en dieren is een maatschappelijk thema dat in het onderwijs thuishoort. Maar op school leren de kinderen verschillende vakken vooral binnen de muren van hun klaslokalen in plaats van ervaringsgericht in de buitenlucht.

In een authentieke leeromgeving, zoals een boerderij, kan er sprake zijn van leren met het hoofd, hart en handen waarbij kinderen op een heel natuurlijke manier leren en werken. Het koppelen van lesstof aan reële ervaringen verlevendigt en vergemakkelijkt het leren voor kinderen.

In 2016 werd in Vlaanderen de vzw Boerderijschool opgericht met als doel het Nederlandse concept naar de Vlaamse context te vertalen.  Als pilootproject startten ze in 2017 twee boerderijscholen op twee CSA bioboerderijen: Oogstgoed in Gent en Enterra in Heverlee.

Doel is om vanuit de opgedane ervaring de verdere vertaling te kunnen maken van het onderwijsconcept naar de Vlaamse context en eindtermen, alsook om financieel te ondervinden wat realistisch is om de samenwerkingen niet enkel op te starten maar ook verder te verankeren binnen het school- en landbouwgebeuren.

Met de reeds ontvangen steun van Be Planet werden 18 boerderijschooldagen georganiseerd, verspreid over de twee scholen.   Om dit verder te zetten en nog meer scholen en boerderijen met elkaar te verbinden, is extra steun noodzakelijk.

Naast financiële steun, zijn ze ook gebaat met een steun in natura zoals bijvoorbeeld tuinmateriaal en regenlaarzen- en jassen voor de kinderen.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS DE BOERDERIJSCHOOL ?

De Boerderijschool streeft ernaar het onderwijsconcept van de boerderijschool te integreren in de activiteiten van verschillende biologische boerderijen in Vlaanderen. Op die manier willen ze de link tussen de natuur, de landbouw en de gemeenschap versterken.

De Boerderijschool heeft uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie    Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren    Agriculture - Landbouw