OP ZOEK NAAR

   1 bedrijfspartner 
   10.000 €

Steun

CONTACT

Katrien Desrumaux – Partnership Manager
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Armoede bestrijden met een gemeenschapsmunt
De Keeting

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

opgericht in

1978

Met dit transversaal project wil De Keeting de gemeenschapsmunt inzetten als een werkinstrument om armoede tegen te gaan door maatschappelijk kwetsbare doelgroepen te laten participeren in de lokale economie. Daarnaast is het een middel om een samenwerking op te starten tussen verschillende sociaaleconomische actoren. Speciale aandacht wordt ook geschonken aan sensibilisering over de ecologische transitie, een initiatief als het Repair Café illustreert mooi wat dit betekent voor het milieu.

Mits opleiding, raadgeving en opvolging zullen kwetsbare personen uit een sociaal isolement geraken, verantwoordelijkheden opnemen en waardering krijgen voor hun inzet.

Naast het effect op de individuele ontplooiing van mensen versterkt de munt het netwerk van de deelnemende organisaties, ondernemers en burgers (repair café, weggeefwinkel, lokale middenstand, …) . De ruilrelaties ten gevolge van deze munt resulteren in efficiëntiewinsten en versterken de structurele band tussen organisaties omdat ze voorbij de verkokering van organisaties werken.

Bundel uw krachten samen met deze organisatie; ga de strijd aan tegen de armoede en streef naar een betere leefomgeving waar sociale inclusie een prioriteit is.

 

40

à

50

vrijwilligers

 

 


WIE IS DE KEETING?

De Keeting is een vzw uit Mechelen die armoedebestrijding als hoofddoel heeft gesteld, zowel op persoonlijk vlak als op structureel niveau. Ze versterken eveneens de solidariteit tussen mensen in armoede en mensen zonder armoede-ervaring door activiteiten voor beide doelgroepen aan te bieden en ze samen vrijwilligerswerk te laten doen.

 


Word corporate partner!

Contacteer nu Katrien Desrumaux, Partnership Manager, via +32 486 88 97 95

* Verplicht in te vullen velden.
Mechelen


Meer info over het project:

Site web Page facebook


Documenten

Eau - Water   Économie de partage - Deeleconomie    Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit    Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw