MAP – École Paysanne Indépendante
Creatie van een Participatief Garantiesysteem

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

3

jaar op het terrein om de enquete voor te bereiden


vanaf

5

personen vormt men een groep

Het project focust op het uitwerken van een Participatief Garantiesysteem dat de relatie tussen de producent en de consument centraal plaatst in de voedselproblematiek.

In dergelijk systeem zoeken we samen naar productiecriteria voor de landbouw die wij als consument willen ondersteunen. Deze criteria hebben betrekking op onder meer bodemgebruik, energie, water, voedselkwaliteit, biologische diversiteit, sociale en economische criteria, consumptie en milieubehoud. Ze komen in grote lijnen overeen met de waarden die gedefinieerd zijn voor de kleinschalige landbouw.

De kenmerken van een Participatief Garantiesysteem zijn: participatie, transparantie en het ontwikkelen van een gedeelde visie.

Dit project is uniek in die zin dat het de consument (de kritische en verantwoordelijke burger) centraal plaatst in het identificeren van de criteria waaraan de kleinschalige landbouw moet voldoen en dat het de consument de vrijheid geeft zijn voedselsoevereiniteit opnieuw op te eisen.

U draagt met uw steun voor dit project bij tot een herwaardering van duurzame landbouw die natuurlijke bronnen met respect behandelt en van alle actoren die actief zijn in de landbouw.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web  


WIE IS L’ÉCOLE PAYSANNE INDÉPENDANTE ?

De vzw Ecole Paysanne Indépendante wil zich op een collectieve en solidaire manier inzetten voor de hertekening van de landbouw. Deze doelstelling wil de vzw realiseren door de reconversie van het huidige landbouwmodel naar een kleinschalige landbouw die ingebed ligt in de gemeenschappen en door te focussen op haar kerntaken, met name het produceren van kwalitatieve voedingsproducten. In het hele proces wordt een evenwicht gezocht tussen de economische, ecologische en sociale aspecten met betrekking tot de landbouw, productie en de transitie naar kleinschalige landbouw.

L’École Paysanne Indépendante heeft uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw