Écoscénique
Ontdek het post-pesticide tijdperk via theater !

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

50

voorstellingen 
in 3 jaar

De voorstelling, Graines de Voyous, die zich situeert tussen een conferentie en theater, brengt ons in contact met de wilde vegetatie en al het goede en kwaad dat hierover de ronde doet.

Via een heel persoonlijke aanpak gebaseerd op levenservaring, wetenschappelijke informatie en getuigenissen, stelt Frédéric Jomaux op een humoristische manier onze relatie met de natuur in vraag alsook onze vastgeroeste trouw aan pesticides.

De laatste 3 jaar werden reeds 50 voorstellingen in een zaal opgevoerd.  Om nog meer mensen te bereiken, vooral deze die nog onwetend zijn over het gevaar van pesticidegebruik, wil de vzw een variant maken die op straat opgevoerd kan worden tijdens festivals, concerten, beurzen etc. 

Om dit te realiseren is niet enkel financiële steun nodig, maar evengoed steun in natura : hout voor het bouwen van een lichte en mobiele structuur, repetitieruimte, …

We zijn dus op zoek naar één of meerdere partners die Ecoscénique helpen om dit straattheaterspel uit te werken.  Zo investeert u in het lokale, artistieke leven dat staat te popelen om het publiek anders te laten nadenken over bepaalde zaken.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS ÉCOSCÉNIQUE ?

De vzw Ecoscénique werd gecreëerd om uitwisselingen en samenwerkingsverbanden tussen de sociaal-culturele, artistieke en milieu sector te bevorderen, aan te moedigen en te ontwikkelen teneinde bij te dragen aan het vormen van een samenleving die meer respect heeft voor de natuur en de mens.

Het transitieproces dat traag maar gestaag in onze samenleving tot stand komt, moet gepaard gaan met een diepgaande culturele verandering.

Het is daarom van essentieel belang om op een innovatieve manier te communiceren en sensibiliseren en na te denken over onze manier van samenleven.  

Ecoscenique werkt voornamelijk rond twee essentiële pijlers binnen deze culturele overgang: de artistieke expressie en sociale innovaties die gedragen worden door burgers op lokaal niveau.

Op die manier kan men het verlangen opwekken om zaken op een positieve, creatieve en toegankelijke manier te veranderen en zo de wereld in zekere mate heruitvinden.

Écoscénique heeft uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw