La Filière Laine
Herwaardering van lokaal wol

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

53

Nieuwe producten gemaakt


68

projectleiders ondersteund in 2018

 

 

 

 

 

Sinds de opstart in  2015, breidt La Filière laine haar activiteiten alleen maar uit en begeleidt deze vzw steeds meer projecten zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van het Be-Wool label.

De doelstellingen van dit project zijn:

– het in de markt zetten van producten op basis van lokaal geproduceerde wol. Via een label kan de koper deze producten makkelijk identificeren.  Het label wordt enkel toegekend aan producten die voldoen aan een charter dat specifieke en gecontroleerde criteria oplegt.

– een educatief instrument zijn zodat iedereen de eigenschappen van wol en in het bijzonder lokaal geproduceerde wol kan begrijpen en herkennen.

– de prijs van wol die gekocht wordt in schapenboerderijen en die een zekere kwaliteit garandeert zodanig vastleggen dat deze prijs tenminste de kost van het scheren dekt.

Het project van dit label is volledig uitgeschreven op papier, de volgende stap is het lanceren van de communicatiecampagne.  Hiervoor zijn ze enerzijds op zoek naar een ambassadeur die dit label promoot en anderzijds naar een corporate partner die hun visie van een lokale, duurzame productie van textiel deelt en hen helpt met het ontwikkelen van de communicatie.

Een ander project is het creëren van het Huis van de Wol in Redu dat in 2018 haar deuren opent.  Dit huis zal een ontmoetingsplaats zijn waar alle actoren van la Filière laine kunnen samenkomen, ideeën uitwisselen en van elkaar leren.  Tevens zal het een tentoonstellings-en verkoopsruimte zijn van producten op basis van lokaal geproduceerde wol alsook een productieruimte (vb matrassen op basis van 100% lokale wol).

Tot slot coördineert la Filière Laine ook verschillende activiteiten op Europees niveau en dit in het kader van het Interreg-project “Grande région”. Aan dit Interreg-project nemen zowel partners uit Luik en Luxemburg deel als departementen uit Frankrijk en Duitsland.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS LA FILIÈRE LAINE ?

La Filière Laine streeft naar een herwaardering van lokaal geproduceerde wol op artisanaal, semi-industrieel en industrieel niveau. En hier stopt de ambitie niet; la Filière Laine wil de consument bewust maken van de waarde van lokaal geproduceerde wol en het belang van een lokale productieketen. Daarnaast streeft men ernaar om dankzij de lokale productieketen het werk van de kwekers (zowel professionele als amateurkwekers) veilig te stellen en de kennis van artisanale kwekers en producenten in de wolsector te verduurzamen.

Dankzij onze samenwerking met de Koning Boudewijnstichting heeft La Filière Laine een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, La Filière Laine heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit    Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw