Les Hautes Ardennes
Jardins partagés voor iedereen

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Met het project Jardins partagés wil de organisatie een gemeenschappelijke moestuin en boomgaard aanleggen tussen het nieuwe rusthuis en het opvangcentrum ‘Foyer Hessen’ van de organisatie.

Hiermee wil men enerzijds een kwetsbaar publiek toegang geven tot kwalitatieve producten en het contact stimuleren en versterken tussen de verschillende doelgroepen (mindervaliden, senioren, kwetsbare mensen, kinderen, jongeren…).

Anderzijds streeft men ernaar verschillende partners te verenigen rond een gemeenschappelijk project.

Dit project toont aan dat we er dankzij eenvoudige ideeën en ingrepen kunnen voor zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking en kwetsbare doelgroepen, toegang heeft tot gezonde voeding en warm menselijk contact.


WIE ZIJN LES HAUTES ARDENNES ?

Les Hautes Ardennes gaat ervan uit dat iedereen – ook mensen met een beperking – een volwaardige plaats in de samenleving verdient en talenten heeft die ingezet kunnen worden. Ze streven ernaar mensen met een fysieke, mentale of sociale beperking te integreren in het sociale en economische weefsel van Vielsalm. Om deze ambitie waar te maken zetten ze in op re-integratie, huisvesting en opvang.

Dankzij onze samenwerking met Elia hebben Les Hautes Ardennes een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Les Hautes Ardennes hebben ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook

 


 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw