Holy-Wood
Herwaardering van materialen die aan het einde
van hun levenscyclus zijn gekomen  


HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

De hoofdactiviteiten van Holy-wood betreffen vooral het opsporen van houtafval, het inzamelen en sorteren van recuperatiemateriaal, het ontwerp en de creatie van meubelstukken op basis van deze materialen, alsook de verkooop en het klantenbeheer.

Sinds 2017 ontwikkelt Holy-Wood, in samenwerking met Emmaüs, een productielijn die afgedankte materialen en hout herwaardeert.

De VZW heeft eveneens een lerend netwerk met een gedeeld atelier opgestart.

Wie is Holy-Wood ?

De vzw Holy-wood is een collectief van ambachtslieden, bedrijven en burgers uit de regio van Bergen dat circulaire projecten op basis van materialen en voorwerpen die op een 2de leven wachten promoot, begeleidt en opstart.


Meer info over het project :

Site web Page facebook