Maxi Mille Liens Boerderij
Van brood tot energie en meststof

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

100kg

verwerkt brood per dag


100

deelnemers aan de educatieve ateliers

De buurtbewoners ondersteunen de boerderij door het geven van oud brood voor de dieren. Er wordt ondertussen echter veel meer brood gegeven dan de dieren nodig hebben. In plaats van het brood te weigeren besliste de stadsboerderij dit brood te verwerken.

Met een biovergister waarin een innovatief methanisatieproces plaatsvindt, willen ze het brood omzetten in energie en biomeststof. Aan dit hele proces wordt een educatief luik gekoppeld om jongeren van de buurt (en buurtbewoners) te te betrekken bij het proces en te sensibiliseren rond thema’s als (voedsel)verspilling en duurzame energie.

Via activiteiten, inzamelacties van oud brood, workshops… wil de stadsboerderij jaarlijks 3.000 personen bereiken. In 2015 verwelkomde men 18.000 bezoekers.

De stadsboerderij werkt actief en concreet aan enkele belangrijke milieuproblemen en zorgt voor innovatieve oplossingen. Met het project:

– sensibiliseren ze jongeren en buurtbewoners over het belang van afvalsortering en de negatieve gevolgen van voedselverspilling;
– verminderen ze de impact van voedselverspilling op het milieu;
– reiken ze alternatieve en innovatieve oplossingen aan voor voedselverspilling.

Door de stadsboerderij te steunen werkt u mee aan een efficiënt en duurzaam afvalbeleid waarin mens, dier, de planeet en een betere toekomst centraal staan.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook


WIE IS DE MAXI MILLE LIENS BOERDERIJ ?

De Stadsboerderij Maxi Mille Liens is een unieke stadsboerderij in de Brusselse Noordwijk waarin de zorg voor dieren hand in hand gaat met een sterk pedagogisch project. De stadsboerderij organiseert onder meer activiteiten voor scholieren en buurtbewoners rond thema’s zoals milieu en duurzame ontwikkeling. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats waar bezoekers rust en natuur terugvinden in het midden van de stad.

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Maxi Mille Liens een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Maxi Mille Liens heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw