Natuurpunt
De egelstraat

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

10

egelstraten

Met dit project wil Natuurpunt Studie de Vlamingen – en meer specifiek de tuineigenaars – bewust maken van het belang van tuinen voor wilde zoogdieren.

Dit project focust op het creëren van veilig en open leefgebied voor egels. Egels leven hoofdzakelijk in tuinen maar omdat tuinen steeds vaker omheind en afgezet worden, loopt de enige verbinding naar andere tuinen nu vaak langs de straatkant. En daar is de egel zeer kwetsbaar. Uit cijfers blijkt dat egels de grootste groep slachtoffers is van het verkeer. Om het risico op sterfte in het verkeer te verlagen wil Natuurpunt Studie daarom tuinen opnieuw met elkaar verbinden.

De impact van uw bijdrage is simpel!  U steunt met dit project een collectieve actie onder tuineigenaars waarmee de habitat van de egel, ook beschouwd als een ambassadeur van de biodiversiteit,  beschermd wordt en mensen bewust worden gemaakt van de gevolgen die onze handelingen op de natuur kunnen hebben.

Concreet wil men met dit project minimaal 10 ‘egelstraten’ creëren: straten met minimaal 6 tuin-paren (6 keer 2 tuinen die aan elkaar gekoppeld worden) om zo een grotere en veiligere leefomgeving te creëren en de overlevingskansen voor de egel te verhogen. Op lange termijn heeft elke Vlaamse gemeente idealiter een egelstraat.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web  


WIE IS NATUURPUNT ?

De doelstelling van Natuurpunt Studie is de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur. De organisatie wil de kennis over de natuur bevorderen door middel van natuurstudie, het aanmoedigen van vrijwilligers om aan natuurstudie te doen en de actieve deelname aan en het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek naar fauna en flora.

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Natuurpunt een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Natuurpunt heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water    Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur    Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie    Biodiversité - Biodiversiteit    Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw