Repair & Share
We share it !


HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

De toegang tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten makkelijker maken.

Via We share IT willen ze de omschakeling van een lineaire naar een functionaliteits- en deeleconomie vergemakkelijken en versnellen door tools te ontwikkelen voor burgerinitiatieven die erop gericht zijn materialen te delen.

Het project beantwoordt aan een concrete nood op vlak van IT ondersteuning en het delen van informatie.

Dankzij de steun van Be Planet en de Koning Boudewijnstichting zal de organisatie volgende zaken kunnen realiseren:

  • Organisatie lerende netwerken en algemene coördinatie
  • Ontwikkeling van draaiboeken
  • Ontwikkeling van het IT system
  • Communicatie

Meer info over het project :

Site web Page facebook