Restor
De Recyclagedoos

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

728

ton aan objecten verzameld in 5 jaar

Om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om reeds gebruikte voorwerpen in te leveren voor hergebruik, wil de organisatie alles zo eenvoudig mogelijk maken.

Ze promoten hergebruik dan ook hoofdzakelijk bij bedrijven door op het terrein van het bedrijf gedurende enkele dagen een aanhangwagen (de recyclagedoos) neer te zetten. Werknemers kunnen de spullen die ze niet meer gebruiken aan de aanhangwagen afgeven zodat die een andere bestemming kunnen krijgen.

Het principe van hergebruik ondersteunt de deeleconomie en draagt bij tot een vermindering van de afvalberg.

Het verminderen van de afvalberg is in deze consumptiemaatschappij een belangrijke bezorgdheid. Om voorwerpen een langere levenscyclus te geven, is het stimuleren van een deel- en circulaire economie is een doeltreffende oplossing. U geeft ondernemingen en hun werknemers met dit project de kans om actief bij te dragen tot een gedragsverandering waardoor de afvalberg terug gedrongen wordt.

De steun die aan Be Planet wordt gevraagd zal gebruikt worden voor de aankoop van de aanhangwagen, de inrichting ervan en de communicatie m.b.t. het project.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS RESTOR ?

Restor wil het hergebruik van reeds gebruikte voorwerpen promoten en organiseren.

Dankzij onze samenwerking met Vitra Circle heeft Restor een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Restor heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw