Retrival
Upcycling van industrieel afval

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

60%

van het afval
in Wallonië
is industrieel


creatie van

1

nieuw beroep: industriële upcycler

In een samenleving waarin er steeds meer weggegooid wordt, zoekt Retrival naar originele en efficiënte oplossingen om op een meer duurzame manier met het milieu om te gaan.

Met dit project beoogt Retrival het uittekenen van een nieuw beroep dat zich inschrijft in de lokale, solidaire en circulaire economie.

Hun doelstelling is laaggeschoolden op te leiden en innovatieve competenties aan te leren met betrekking tot het inzamelen van industrieel afval.

Het uiteindelijke doel van de opleiding is deze mensen tewerk te stellen en hen in te schakelen in de circulaire economie waarbij gebruikte voorwerpen omgetoverd worden tot iets wat opnieuw gebruikt kan worden.

U ondersteunt een organisatie die van sociale re-integratie en circulaire economie haar speerpunten maakt. Op die manier draagt u bij aan een samenleving waarin op een duurzame manier met mensen en gebruiksvoorwerpen wordt omgegaan.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS RETRIVAL ?

Charleroi, eens een belangrijk industrieel centrum (koolmijnen en staalindustrie), is nu vooral een stad met een verminderde economische activiteit, veel laaggeschoolde arbeidskrachten zonder werk, …

Om hier een antwoord op te bieden werd Retrival in 1996 opgericht, in de context van een krimpende economie die een stijgende werkloosheid met zich meebrengt alsook vanuit de vaststelling dat er geen aandacht werd besteed aan milieuzorg.

Retrival biedt daarom diensten aan betreffende afvalsortering (industrieel en huishoudelijk), selectieve sloop en bodemsanering.

Ze zijn uitgegroeid tot een bekende en erkende speler in de milieusector wat betreft recyclage en hergebruik van afval.

Dankzij onze samenwerking met Besix heeft Retrival een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Retrival heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 


 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw