PARTNER

Dank u !

PROJECT 100% ONDERSTEUND!

Steun

CONTACT

Katrien Desrumaux – Partnership Manager
 +32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Upcycling van industrieel afval
Retrival

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

60%

van het afval in Wallonië is industrieel

In een samenleving waarin er steeds meer weggegooid wordt, zoekt Retrival naar originele en efficiënte oplossingen om op een meer duurzame manier met het milieu om te gaan.

Met dit project beoogt Retrival het uittekenen van een nieuw beroep dat zich inschrijft in de lokale, solidaire en circulaire economie.

Hun doelstelling is laaggeschoolden op te leiden en innovatieve competenties aan te leren met betrekking tot het inzamelen van industrieel afval.

Het uiteindelijke doel van de opleiding is deze mensen tewerk te stellen en hen in te schakelen in de circulaire economie waarbij gebruikte voorwerpen omgetoverd worden tot iets wat opnieuw gebruikt kan worden.

U ondersteunt een organisatie die van sociale re-integratie en circulaire economie haar speerpunten maakt. Op die manier draagt u bij aan een samenleving waarin op een duurzame manier met mensen en gebruiksvoorwerpen wordt omgegaan.

 

creatie van

1

nieuw beroep: industriële upcycler

 

 


WIE IS RETRIVAL?

Charleroi, eens een belangrijk industrieel centrum (koolmijnen en staalindustrie), is nu vooral een stad met een verminderde economische activiteit, veel laaggeschoolde arbeidskrachten zonder werk, …

Om hier een antwoord op te bieden werd Retrival in 1996 opgericht, in de context van een krimpende economie die een stijgende werkloosheid met zich meebrengt alsook vanuit de vaststelling dat er geen aandacht werd besteed aan milieuzorg.

Retrival biedt daarom diensten aan betreffende afvalsortering (industrieel en huishoudelijk), selectieve sloop en bodemsanering.

Ze zijn uitgegroeid tot een bekende en erkende speler in de milieusector wat betreft recyclage en hergebruik van afval.

 


Word corporate partner!

Contacteer nu Katrien Desrumaux, Partnership Manager, via +32 486 88 97 95

* Verplicht in te vullen velden.
Charleroi


Meer info over het project :

Site web Page facebook Compte Twitter


Documenten

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw