Samenwerking Voor Agrarisch Landschap
Energiek gebruik van resthout uit landschapsonderhoud

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

300L

stookolie =

1

ton droge snippers

Biomassa van afvalhout afkomstig van het cyclisch onderhoud van bomen kan gebruikt worden als biobrandstof.

Zo zijn droge houtsnippers ideaal voor verbranding in bepaalde verwarmingsinstallaties. Het gebruik van afvalhout betekent een belangrijke besparing aan fossiele brandstof en zorgt voor een sterke vermindering van de CO²-uitstoot. (1 ton droge snippers = 300 l stookolie).

Het gebruik van duurzame energiebronnen, een duurzaam beheer van onze natuur en het voorkomen van klimaatverandering zijn cruciaal voor de toekomst van onze planeet. Met dit project draagt u concreet bij tot het realiseren van duurzame en natuurvriendelijke oplossingen voor ons energieprobleem. U ondersteunt eveneens een sterk landschapsbeleid en bevordert zo de biodiversiteit en de weerbaarheid van onze natuurlijke omgeving.

Het project is sterk van start gegaan en is klaar om verder uitgewerkt te worden. Die uitbreiding vraagt echter extra investeringen zoals aanpassingen aan de zeefinstallatie, het verder ontwikkelen van de website, het organiseren van infomomenten en demo’s…

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web  


WIE IS SAMENWERKING VOOR AGRARISCH LANDSCHAP ?

De vereniging Samenwerking voor Agrarisch Landschap streeft naar een kwalitatief agrarisch landschapsbeheer dat gerealiseerd wordt dankzij duurzame interactie tussen alle betrokken actoren. Deze doelstelling willen ze bereiken door de betrokken partijen, zijnde de landbouwers, plattelandbewoners en burgers, samen te laten werken om het landschapsbeheer aan te passen en her op te waarderen.

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Samenwerking voor Agrarisch Landschap een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Samenwerking voor Agrarisch Landschap heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding    Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren    Agriculture - Landbouw