Seawatch-B voor iedereen — VLIZ
Strandobservatienetwerk door burgers

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

20

Seawatchers

 


 

10 – 14

metingen

 

 

 

 

‘SeaWatch-B voor iedereen’ is een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee, i.s.m. Natuurpunt, EOS en de Kusterfgoedcel. Het wil het brede publiek actief betrekken bij het onderzoek van onze Noordzee door de organisatie van een Grote Schelpenteldag aan zee. Samen gaan ze, met de hulp van het bestaande burgerwetenschapsplatform SeaWatch-B, schelpen verzamelen, identificeren en tellen. De verkregen data helpen de wetenschappers veranderingen in zee (klimaat, exoten, bouwsels op zee, …) en hun effecten op schelpen zichtbaar te maken.

Deze Grote Schelpenteldag die georganiseerd wordt op 16/03/19 is een verlengstuk van het bestaande strandobservatienetwerk SeaWatch-B. Dit zijn 20 ‘SeaWatch-B’-burgerwetenschappers die sinds juni 2015 de toestand van onze Noordzee in de gaten houden. Dat doen ze, uitgerust en opgeleid door het VLIZ, met regelmatige gestandaardiseerde tellingen en metingen op het strand. Door actief bij te dragen aan de lange-termijn monitoring van onze kust, fungeren ze tevens als ambassadeurs voor een duurzame zee. Experten gebruiken deze gegevens om trends vast te stellen en/of een antwoord te formuleren op intrigerende vragen zoals ‘Zijn er nu meer of minder kwallen dan pakweg vijftig jaar geleden?’, ‘Worden er nieuwe diersoorten opgemerkt?’, ‘Hoe zit het met de vervuiling door plastic afval?’…

Tijdens de Grote Schelpenteldag wordt het grote publiek uitgenodigd om schelpen te herkennen en te tellen.  In elke kustgemeente zal er een stand staan waarbij er duiding wordt gegeven over hoe je dit precies moet aanpakken.

Na het weekend wordt bekendgemaakt welke schelp in 2019 de titel van ‘Talrijkste schelp van de Belgische kust’ mag dragen. De verzamelde gegevens zullen ook tonen of er verschillen zijn tussen west-, midden- en oostkust. En wie weet kunnen we vaststellen dat er echte pareltjes van zeldzame schelpen bij zijn.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook


WIE IS VLIZ ?

Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) versterkt de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap als het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (i.k.v. blauwe economie).

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Natuurpunt een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Natuurpunt heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie    Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw