Buurtwerk Posthof
Stadsmoestuinen als groene lijm tussen buurtbewoners

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

120

deelnemende 
inwoners


90

vrijwilligers


3.181


aangelegde
percelen

Groenten kweken in de stad, het kan!  Stadsakker zaait en oogst op onverwachte plaatsen in Antwerpen Berchem zoals een stationsplein of de bibliotheek.  Het project heeft als doel mensen die lang werkloos zijn, werkervaring in de moestuin te bieden. Dit als opstap naar vast werk.  Ook sensibiliseert men inwoners rond lokale voedselvoorziening en ecologische groenten uit de eigen omgeving.

Stadsakker werkt lokaal, milieuvriendelijk, participatief en draagt bij tot meer biodiversiteit in de stad. 

Buurtwerk Posthof zet zich ook in voor de sociale cohesie door kwetsbare groepen in het project te betrekken.  Ze worden opgevolgd, opgeleid en kunnen een deel van de oogst via het sociaal restaurant of de groentemarkt aankopen aan de democratische prijs van ‘1 buur’.  Dit is een lokale gemeenschapsmunt gebaseerd op tijd, 1 uur = 1 buur.

Gezien het succes van het project is de aanwerving van een extra coördinator nodig.  Zo kunnen ze verder uitbreiden, hun werking optimaliseren, opleidingen organiseren en onbewerkte percelen bewerken tot vruchtbare grond.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS BUURTWERK POSTHOF ?

Posthof is een vzw die meer mogelijkheden voor kansengroepen creëert en actief bijdraagt aan een positieve samenleving.  De organisatie is actief in verschillende projecten die een gunstige invloed hebben op de economie, de gemeenschap en het milieu.

Dankzij onze samenwerking met Destination Unlimited en Greentripper heeft Buurtwerk Posthof een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Stadsakker heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

Meer videos over het project via deze link.

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw