Terre@Air
Animatie Exp-Energie in de scholen

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

80

animaties 
in 2015


8.000

kinderen hebben workshops gevolgd

Als aanvulling op de drie bestaande animaties ontwikkelde Terre@Air een vierde thema over het opwekken en gebruiken van energie.

Net zoals in de andere animaties gaan ze op een speelse manier te werk: er wordt uitgelegd hoe je energie opwekt en gebruikt en vooral hoe je dit op een duurzame manier kan doen.

Het succes van de workshops blijkt duidelijk uit de cijfers: in 2015 bereikte Terre@Air maar liefst 2.000 kinderen in Brussel en Wallonië. In 16 scholen werden leerlingen van 80 klassen op een speelse maar leerzame manier geprikkeld om met meer respect om te gaan met de natuur. Via conferenties en privé-evenementen bereikte Terre@Air ook enkele honderden volwassenen.

Met de nieuwe module mikt Terre@Air in het eerste jaar op 15 animaties waarmee ze 375 kinderen bereiken.

De toekomst van onze planeet ligt in onze handen, en vooral in deze van de volgende generaties. Door kinderen bewust te maken van het belang van het milieu en de natuur en hun de middelen aan te reiken om het anders en beter te doen, bouwt u mee aan een betere toekomst voor onze planeet en onze kinderen.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook


WIE IS TERRE@AIR ?

De vzw Terre@Air is een organisatie die werkt rond natuur en milieu-educatie. Hun belangrijkste doelstelling is het beschermen van de natuur en het herstellen van een gezonde relatie tussen mens en het milieu. Om die doelstelling te realiseren zijn 2 dingen nodig: het besef dat we met meer respect moeten omgaan met de natuur en onze planeet enerzijds en de kennis en middelen om dat te doen anderzijds. Om kinderen – en volwassenen – te sensibiliseren rond het thema ‘respect voor het milieu’ werkte Terre@Air een sterk programma uit. Ze ontwikkelde animaties voor scholen rond 3 onderwerpen: de bijen(teelt), de appel en de mysteries van de aarde. In elke animatie combineren ze informatie met actie en geven ze antwoord op de vragen ‘waarom moeten we de natuur beschermen?’ en ‘hoe kunnen we dat doen?’

Dankzij onze samenwerking met Elia heeft Terre@Air een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, Terre@Air heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding    Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw