Velo M²
Groene energie opwekken met de fiets

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

Met het project wil men het gebruik van de bakfiets promoten door veel meer van de fiets te maken dan enkel een transportmiddel.

Vélo M2 ontwikkelt een duurzaam energieplatform dat je met de bakfiets kan vervoeren en elektriciteit levert voor om het even welke elektrische installatie. Het opwekken van elektriciteit gebeurt door de pedaalkracht die omgezet wordt in elektriciteit. Zo kan men op een duurzame manier energie opwekken die bijvoorbeeld een evenement voorziet van de nodige energie.

Momenteel zijn er al projecten die werken op basis van deze energiemodule, zoals het mobiele fablab of de openlucht-bioscoop.

Zo wil Vélo M2 mensen sensibiliseren om enerzijds te investeren in een duurzame manier om energie op te wekken en anderzijds de bakfiets te zien als een volwaardig alternatief om zich mee te verplaatsen in de stad.

Daarnaast wil men nieuwe systemen uitwerken om andere energiebronnen (wind- en zonne-energie) te benutten, workshops organiseren, …

Investeren in duurzame energiebronnen en energieopwekking is fundamenteel voor een betere en groenere toekomst. Met het schaarser worden van grondstoffen en de klimaatverandering dringt een fundamentele verandering in energiegebruik zich op.

U draagt met dit project bij tot het zoeken naar efficiënte oplossingen waarbij het duurzaam opwekken van energie ingepast wordt in het dagelijkse leven.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS VELO M² ?

Vélo M2 is een Brusselse feitelijke vereniging van ingenieurs die het gebruik van de bakfiets in een stedelijke omgeving promoot en dit door het creëren van nieuwe gebruiksmogelijkheden en een duurzaam energiesysteem.

Vélo M2 heeft uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur    Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding    Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw