VIVReS
In de strijd tegen armoede en voedselverspilling

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

2018:

409

ton aan ingezameld en verdeeld voedseloverschot

 

Hoe kan je de sociale economie betrekken in de strijd tegen voedselverspilling?

Het project VIVReS (Valorisation Intelligente de Vivres Récoltés et Surplus) biedt een antwoord op deze vraag door acties uit te werken die enerzijds gebaseerd zijn op de creatie van lokale werkgelegenheid voor een laaggeschoold publiek en anderzijds op de herwerking van voedseloverschotten zodat een kwetsbaar publiek toegang heeft tot kwalitatief voedsel.

VIVReS stelt ook een sensibiliseringsprogramma voor dat gericht is op kinderen via ludieke activiteiten zoals kookateliers, bezoeken aan producenten, ontdekkingsdagen, etc.

Om de ophaling van onverkocht voedsel en voedseloverschotten op een efficiënte manier te kunnen organiseren, zijn ze op zoek naar extra ondersteuning.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS VIVReS ?

VIVReS is een CVBA met sociaal oogmerk die actief is in Namen en haar activiteiten uitwerkt in functie van de basiswaarden van duurzame ontwikkeling: het milieu, de mens en de economie.

Dankzij de waardevolle steun van de QiGreen stichting en onze samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, heeft VIVReS een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, VIVReS heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water     Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw