VoedSaam
Voedseldistributie tegen armoede en voedselverspilling

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

1,6

miljoen Belgen onder armoedegrens


36 

ton voedsel die in 2018 is herverdeeld

 

Elk jaar wordt naar schatting een derde van onze wereldwijde voedselproductie verspild. Paradoxaal genoeg leven 79 miljoen Europeanen onder de armoedegrens waarvan 1,6 miljoen Belgen of 15% van onze bevolking. Het aantal dat daarvan terugvalt op voedselhulp is 16 miljoen in Europa en 130.030 in België.

VoedSaam vzw is een sociaal distributieplatform en helpende hand in de strijd tegen deze voedseloverschotten en armoede in het Waasland. Concreet willen ze overschotten opsporen, transporteren, opslaan en distribueren aan Wase organisaties (vzw’s en OCMW’s) die o.a. deze levensmiddelen aanbieden aan mensen in armoede.

Met deze bijdrage willen ze er mede voor zorgen dat elke Wase burger in armoede, in zijn gemeente een beroep kan doen op een uitgebreider en gezonder aanbod voedselhulp. Daarnaast willen ze ook een faciliterende rol spelen bij het smeden en versterken van partnerschappen zodat ze sámen de strijd tegen armoede in het Waasland kunnen intensiveren.

Deze vzw is niet enkel op zoek naar financiële steun, maar minstens even belangrijk is een materiële bijdrage zoals bijv. beschikbaar stellen van vrachtwagen (met koelcel), een tankkaart, (food en non-food) overschotten, enz.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS VOEDSAAM ?

VoedSaam is een vzw die deel uitmaakt van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. De vzw wil het mogelijk maken om de voedseloverschotten in het Waasland te centraliseren en ter beschikking te stellen van de verschillende Wase organisaties die zich inzetten om armoede terug te dringen. Samen met haar partners wil VoedSaam er zo voor zorgen dat elke inwoner die in armoede leeft in zijn of haar gemeente een beroep kan doen op kwalitatieve voedselhulp.

Dankzij onze samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en Elia heeft VoedSaam een financiële steun ontvangen om haar activiteiten te ontwikkelen. Echter, VoedSaam heeft ook uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

 Eau - Water    Économie de partage - Deeleconomie     Permaculture - Permacultuur    Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie    Alimentation - Voeding     Énergie - Energie     Éco-construction - Eco bouwen     Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw