Afval heeft (g)een plaats
OZON Basis School Zonnedorp

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

220

leerlingen


11

betrokken ouders

 

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen de ouders van het kleuter- en lager onderwijs van Zonnedorp de kinderen bewust laten omgaan met het afval dat zowel op school als thuis geproduceerd wordt om in een latere fase over te schakelen naar het duurzaam gebruik van water en energie.

Voor het project ‘afval heeft (g)een plaats’ gebruikt men als richtlijn de 3 eerste niveaus van de ladder van Lansink, een gekende norm binnen het domein van afvalbeheer: preventie, hergebruik en recyclage.

In eerste instantie willen ze de kleuters en de leerlingen van de school sensibiliseren. Maar ze hopen dat de boodschap mee naar huis wordt genomen zodat ook ouders en grootouders gesensibiliseerd worden en zodoende een versnelling hoger schakelen in het verminderen van de afvalberg.

Men hecht ook bijzondere aandacht aan families die het Nederlands niet goed beheersen door hen te informeren via bijvoorbeeld pictogrammen.

U kunt hen helpen met de aankoop van het nodige materiaal voor de activiteiten op school en de sensibiliseringscampagne alsook de excursies die ze wensen te organiseren betreffende afvalbeheer.

Bent u een burger?


Wilt u een bedrijfspartner worden?

Contacteer onze 
Partnership Manager
Katrien Desrumaux
+32 486 88 97 95
katrien.desrumaux@beplanet.be


Meer info over het project :

Site web Page facebook 


WIE IS OZON ?

OZON is een vereniging van 11 betrokken ouders van de kleuterschool en lager onderwijs. Ze zijn bezorgd om de toekomst van hun kinderen en reiken hen informatie en ideeën aan zodat hun levenswijze een gunstige invloed heeft op een leefbare en duurzame samenleving.

OZON heeft uw steun nodig om deze activiteiten verder uit te bouwen en de continuïteit te verzekeren. 

 

 

Eau - Water    Économie de partage - Deeleconomie    Permaculture - Permacultuur     Mobilité - Mobiliteit     Production locale - Lokale productie     Alimentation - Voeding     Énergie - Energie    Éco-construction - Eco bouwen    Économie circulaire - Circulaire economie     Biodiversité - Biodiversiteit     Animaux - Dieren     Agriculture - Landbouw