Elke gift, hoe klein ook, helpt ons om burgerinitiatieven in uw regio te laten groeien die zich inzetten voor een beter klimaat en milieu.

 

Wenst u een gift via een overschrijving of permanente opdracht te doen?

Gebruik dan de volgende gegevens: IBAN BE45 0017 8647 7389 op naam van « BBL Vlaanderen/Be Planet». Gelieve in de mededeling “Gift Be Planet + mail” te vermelden.

Giften van boven de 40€ (totaal van uw giften per kalenderjaar) geven recht op een fiscaal attest wat u toelaat om 45% van uw gift terug te krijgen.  Dit wil zeggen dat voor een gift van 40€ u in realiteit 22€ betaalt.

Opgelet! Enkel een gift via overschrijving geeft recht op een fiscaal attest.