Elke gift, hoe klein ook, helpt ons om burgerinitiatieven in uw regio te laten groeien die zich inzetten voor een beter klimaat en milieu.

Wenst u een gift via een overschrijving of permanente opdracht te doen? Dat kan door te storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 op naam van de Koning Boudewijnstichting. Gelieve in de mededeling “623/3683/10022” te vermelden. Vanaf een bedrag van 40 euro op jaarbasis ontvangt u het daaropvolgende kalenderjaar een fiscaal attest. Op deze manier krijgt u 45% van uw gift terugbetaald: een gift van 40 euro kost u zo uiteindelijk slechts 22 euro. Hartelijk dank alvast!