Om bij te dragen tot de transitie naar een circulaire economie lanceerde Be Planet, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een projectoproep om burgerinitiatieven rond circulaire economie te versterken.

Het doelpubliek van de projectoproep waren vzw’s, feitelijke verenigingen en coöperaties met sociaal oogmerk die een project rond circulaire economie hebben ontwikkeld en hun economisch model willen consolideren.

Op 101 ontvangen dossiers, werden negen projecten geselecteerd door een onafhankelijke expert jury. Ontdek ze allemaal hieronder.

De Koning Boudewijnstichting, opgericht in 1976, heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.