Vanuit de intentie om het maatschappelijk belang steeds voorop te stellen en de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren, is Elia, de Belgische transmissienetbeheerder voor elektriciteit, een structurele samenwerking aangegaan met Be Planet. Zo werken ze samen aan de realisatie van innovatieve, duurzame, lokale projecten geïnitieerd door een dynamische burgerbeweging. Elia heeft verschillende burgerprojecten uit de portefeuille van Be Planet gefinancierd die hen specifiek kunnen helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit rond haar infrastructuurprojecten of die passen in de bewustmaking rond de energietransitie. Naast deze financiële steun helpt Elia ook door de projecten in natura te ondersteunen en/of hun expertise en competenties ter beschikking te stellen.

Dit partnerschap streeft er ook naar om burgers en verenigingen die actief zijn in de regio’s waar Elia projecten heeft, financiëel te ondersteunen en dit over gans België.

Ontdek hieronder de projecten die Elia ondersteunt en die een mooi voorbeeld zijn van de bereidwilligheid van Elia om samen met Be Planet te investeren in burgerprojecten die zich inzetten voor een beter klimaat en de ecologische transitie.

Elia ondersteunt ook deze projecten van de Be Planet portefeuille