In het kader van de projectoproep in samenwerking met stad Kortrijk en het bedrijf Van Marcke werden 9 laureaten geselecteerd rond 4 thema’s: groen, voeding, circulaire economie en water.

Hieronder vindt u een overzicht van de 9 laureaten.

 

Meer groen in de kosmos

Een droom van een speelplaats

Basisschool Sint-Paulus (behorende tot de vzw KBK) werkt aan een participatief traject om de speelplaats grondig te vernieuwen. De huidige speelplaats kent veel verborgen hoekjes en kantjes. Ze beslaat meer dan 3500 m2 en heeft veel potentieel. Helaas is er momenteel maar één constante: er is veel te veel beton en veel te weinig variatie. Dit is zo gegroeid maar nu komt de school op het punt dat er ingegrepen kan worden.

In een omgeving die verstedelijkt wil ze een groene oase bieden aan de kinderen die er school lopen.

Daarnaast willen ze ook investeren om al het regenwater dat op de daken valt te recupereren voor sanitair of speels gebruik.

www.st-paulus.be


Overleie in’t groen

Overleie is een aangename buurt waar de bewoners mee de touwen in handen nemen om er een plezante gemeenschap van te maken. Er wordt letterlijk en figuurlijk gebouwd in en aan Overleie.

Deze dynamische organisatie wil een stapje verder gaan en “groen” brengen in de grauwe straten van Overleie. Ze willen iedereen aanzetten om voor “vergroening” te kiezen.

Het Sint-Amandsplein zijn ze momenteel aan het reconstrueren tot een mooi, leefbaar en groen plein… Het groen van het plein willen ze laten vertakken in de omliggende straten, die momenteel een grijs en grauw karakter hebben.

www.zomervanoverleie.be


Natuurtuin Gilbert Desloovere

Natuurtuin Gilbert Desloovere ligt centraal in het groene netwerk dat nog te onderscheiden valt op Kortrijk Oost. Het is ook de plaats waar de grootste biodiversiteit werd bereikt doorheen de voorbije 20 jaar. De terugval van deze biodiversiteit is de barometer bij uitstek om de toestand van het groene netwerk dat tot diep in het stedelijk gebied reikt te evalueren.

Daarom focust het project zich op microvlak op het natuurgebied (door bewarende en versterkende maatregelen voor te stellen), maar wil het daarenboven op macrovlak de verbondenheid tussen de stad en het buitengebied verbeteren door over het ganse gebied de groene zones beter met elkaar te verbinden.

Zo willen ze een permanente wandelroute creëren door het aanleggen van groene stapstenen en eilanden. Op die manier wordt het buitengebied verbonden met Kortrijk-Oost en kan dit tot een groene gordel leiden startend vanuit het Gebroeders Van Raemdonckpark.


Water, een kostbaar goed

De warmwaterwal

De heerlijkheid van heule, deel van vzw Oranjehuis, wil een open ecologische hoeve zijn. Een bescheiden plaats met grote ambities op vlak van betrokkenheid van veel mensen uit de buurt (open), en grote ambities op vlak van ecologisch samenleven met wie en wat hen omringt (ecologisch).

Via verschillende acties willen ze de wal die rond de hoeve ligt, opwaarderen en zijn ecologische functie meer vorm geven. Ze wensen de wal weer in zijn oorspronkelijke buffercapaciteit van water te herstellen (baggerwerkzaamheden), tegelijk inzetten op zuiverende planten en vooral het installeren van een alternatieve warmteproductie voor een nieuw project in de ast van de hoeve.

Via het gebruik van de latente energie die aanwezig is in de wal willen ze de ast verwarmen. De wal dient zo als enorme “warmwaterbatterij” om na omzetting het gebouw op een ecologische wijze te verwarmen.

http://www.heerlijkheidvanheule.be/

Met de steun van Van Marcke


Biologisch watersysteem

Wilde Westen is als regionale concert- en festivalorganisator toonaangevend op het gebied van geluidskunst, hedendaags, jazz, klassiek, pop, rock en gaat de kruisbestuiving aan met alles daartussenin.

De organisatie neemt het initiatief om een kleinschalig waterzuiveringssysteem te bouwen om het afvalwater te zuiveren. Met dit project willen ze mensen sensibiliseren over het waterverbruik.

http://www.wildewesten.be/

Met de steun van Van Marcke

Voeding zonder zure nasmaak

Quatre car/Sociale foodtruck

De Stuyverij wil mensen een netwerk en een ruimte aanbieden om actief op zoek te gaan naar nieuwe balans. Balans in eigen leven, waar werk en persoonlijke ontwikkeling en gezin aan bod komen, maar ook balans in onze samenleving. Ze willen mensen aanzetten om zelf aan de slag te gaan en elkaar meer te helpen om het geheel leefbaar te maken. Zo staan ze voor inspireren, verbinding en versterking voor elkaar en het hele lokale netwerk.

Het Quatre Car/Sociale Foodtruck project is een micro-sociaal ondernemend project waarbij koken met voedseloverschotten van veilingen en supermarkten centraal staat. Het project wordt uitgevoerd in achtergestelde buurten in samenwerking met het OCMW en de bewoners.

Door de bewoners zelf te laten koken, verkopen van vegetarische maaltijden aan vrije bijdrage worden deze laagdrempelig geactiveerd met speels ondernemerschap.

www.destuyverij.be


BioLoVe 4 Kids

Stadsboerderij Kortrijk vzw heeft als doel initiatieven op te zetten om een duurzaam, verantwoord beheer van de aarde en de natuur te bevorderen. Hierbij wil ze een verbinding maken tussen reeds bestaande initiatieven en verenigingen en zo versterkend optreden door coördinatie en daarop geënte eigen initiatieven.

Via workshops die ze aanbieden aan scholen en organisaties willen ze kinderen van jongs af aan leren kennismaken met gezonde, lokale, vegetarische en seizoensgebonden producten. Ze leren de kinderen hoe ze op een eenvoudige manier de lekkerste dingen op hun bord kunnen toveren. De workshops zijn ontwikkeld voor het kleuter tot secundair onderwijs.

http://stadsboerderijkortrijk.be/


Koken met Kansen

EVA zet zich op verschillende manieren in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke. Om zo bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving

Aan de hand van kookworkshops willen ze maatschappelijk kwetsbare doelgroepen inspireren en praktische vaardigheden aanleren om met een beperkt budget een lekkere, gezonde en milieuvriendelijke maaltijd te koken. Tijdens de workshops leren de deelnemers nieuwe, praktische vaardigheden en verwerven ze ook nieuwe productkennis. Er wordt aandacht besteed aan seizoensgroenten, want deze zijn niet alleen beter voor het milieu maar ook goedkoper en lekkerder.

Er wordt gewerkt aan het voorkomen van voedselverspilling door de deelnemers praktische tips mee te geven rond het verwerken van voedselresten en overrijpe groenten en fruit. Ook het gezondheidsaspect van een veggie maaltijd wordt belicht.

http://www.evavzw.be/kortrijk


Van lineair naar circulair

SurrounThings

SurrounThings is een gratis platform dat 1 jaar geleden werd opgericht in Gent en het mogelijk maakt om eenvoudig spullen te (ver)kopen, te delen of gratis weg te geven aan mensen in de buurt.

Via de lancering van het platform in Kortrijk wil men duurzaam gedrag bij de inwoners van Kortrijk stimuleren door spullen in de buurt een tweede leven te geven of met elkaar te delen.

www.surrounthings.be