In het kader van de projectoproep in samenwerking met stad Kortrijk en het bedrijf Van Marcke werden enkele projecten geselecteerd rond 4 thema’s: groen, voeding, circulaire economie en water.  Het project rond circulaire economie werd helaas stopgezet.

Hieronder vindt u een overzicht van de 6 ondersteunde projecten.

 

Meer groen in de kosmos

Een droom van een speelplaats

Basisschool Sint-Paulus (behorende tot de vzw KBK) werkt aan een participatief traject om de speelplaats grondig te vernieuwen. De huidige speelplaats kent veel verborgen hoekjes en kantjes. Ze beslaat meer dan 3500 m2 en heeft veel potentieel. Helaas is er momenteel maar één constante: er is veel te veel beton en veel te weinig variatie. Dit is zo gegroeid maar nu komt de school op het punt dat er ingegrepen kan worden.

In een omgeving die verstedelijkt wil ze een groene oase bieden aan de kinderen die er school lopen.

Daarnaast willen ze ook investeren om al het regenwater dat op de daken valt te recupereren voor sanitair of speels gebruik.

www.st-paulus.be


Overleie in’t groen

Overleie is een aangename buurt waar de bewoners mee de touwen in handen nemen om er een plezante gemeenschap van te maken. Er wordt letterlijk en figuurlijk gebouwd in en aan Overleie.

Deze dynamische organisatie wil een stapje verder gaan en “groen” brengen in de grauwe straten van Overleie. Ze willen iedereen aanzetten om voor “vergroening” te kiezen.

Het Sint-Amandsplein zijn ze momenteel aan het reconstrueren tot een mooi, leefbaar en groen plein… Het groen van het plein willen ze laten vertakken in de omliggende straten, die momenteel een grijs en grauw karakter hebben.

www.zomervanoverleie.be


Natuurtuin Gilbert Desloovere

Natuurtuin Gilbert Desloovere ligt centraal in het groene netwerk dat nog te onderscheiden valt op Kortrijk Oost. Het is ook de plaats waar de grootste biodiversiteit werd bereikt doorheen de voorbije 20 jaar. De terugval van deze biodiversiteit is de barometer bij uitstek om de toestand van het groene netwerk dat tot diep in het stedelijk gebied reikt te evalueren.

Daarom focust het project zich op microvlak op het natuurgebied (door bewarende en versterkende maatregelen voor te stellen), maar wil het daarenboven op macrovlak de verbondenheid tussen de stad en het buitengebied verbeteren door over het ganse gebied de groene zones beter met elkaar te verbinden.

Zo willen ze een permanente wandelroute creëren door het aanleggen van groene stapstenen en eilanden. Op die manier wordt het buitengebied verbonden met Kortrijk-Oost en kan dit tot een groene gordel leiden startend vanuit het Gebroeders Van Raemdonckpark.


Water, een kostbaar goed

De warmwaterwal

De heerlijkheid van heule, deel van vzw Oranjehuis, wil een open ecologische hoeve zijn. Een bescheiden plaats met grote ambities op vlak van betrokkenheid van veel mensen uit de buurt (open), en grote ambities op vlak van ecologisch samenleven met wie en wat hen omringt (ecologisch).

Via verschillende acties willen ze de wal die rond de hoeve ligt, opwaarderen en zijn ecologische functie meer vorm geven. Ze wensen de wal weer in zijn oorspronkelijke buffercapaciteit van water te herstellen (baggerwerkzaamheden), tegelijk inzetten op zuiverende planten en vooral het installeren van een alternatieve warmteproductie voor een nieuw project in de ast van de hoeve.

Via het gebruik van de latente energie die aanwezig is in de wal willen ze de ast verwarmen. De wal dient zo als enorme “warmwaterbatterij” om na omzetting het gebouw op een ecologische wijze te verwarmen.

http://www.heerlijkheidvanheule.be/

Met de steun van Van Marcke


Voeding zonder zure nasmaak

Quatre car/Sociale foodtruck

De Stuyverij wil mensen een netwerk en een ruimte aanbieden om actief op zoek te gaan naar nieuwe balans. Balans in eigen leven, waar werk en persoonlijke ontwikkeling en gezin aan bod komen, maar ook balans in onze samenleving. Ze willen mensen aanzetten om zelf aan de slag te gaan en elkaar meer te helpen om het geheel leefbaar te maken. Zo staan ze voor inspireren, verbinding en versterking voor elkaar en het hele lokale netwerk.

Het Quatre Car/Sociale Foodtruck project is een micro-sociaal ondernemend project waarbij koken met voedseloverschotten van veilingen en supermarkten centraal staat. Het project wordt uitgevoerd in achtergestelde buurten in samenwerking met het OCMW en de bewoners.

Door de bewoners zelf te laten koken, verkopen van vegetarische maaltijden aan vrije bijdrage worden deze laagdrempelig geactiveerd met speels ondernemerschap.

www.destuyverij.be


BioLoVe 4 Kids

Stadsboerderij Kortrijk vzw heeft als doel initiatieven op te zetten om een duurzaam, verantwoord beheer van de aarde en de natuur te bevorderen. Hierbij wil ze een verbinding maken tussen reeds bestaande initiatieven en verenigingen en zo versterkend optreden door coördinatie en daarop geënte eigen initiatieven.

Via workshops die ze aanbieden aan scholen en organisaties willen ze kinderen van jongs af aan leren kennismaken met gezonde, lokale, vegetarische en seizoensgebonden producten. Ze leren de kinderen hoe ze op een eenvoudige manier de lekkerste dingen op hun bord kunnen toveren. De workshops zijn ontwikkeld voor het kleuter tot secundair onderwijs.

http://stadsboerderijkortrijk.be/