Be Planet ondersteunt een waaier aan projecten en initiatieven die een positieve impact hebben op het milieu, allemaal voorgedragen en uitgevoerd door verenigingen en burgers.

Na elke projectoproep selecteert een onafhankelijke jury die projecten die door Be Planet ondersteund zullen worden. De projecten moeten voldoen aan een aantal criteria zoals de milieu-impact, de socio-economische effecten en de manier waarop het project geleid wordt. Daarnaast gelden ook duurzaamheid, de innovatiegraad en het voorbeeldkarakter als belangrijke selectiecriteria.

Een beschrijving van de 31 geselecteerde projecten vindt u hieronder.

Interesse om een project te ondersteunen? Dat kan door te storten op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 op naam van de Koning Boudewijnstichting. Gelieve in de mededeling “623/3683/10022” te vermelden. Vanaf een bedrag van 40 euro op jaarbasis ontvangt u het daaropvolgende kalenderjaar een fiscaal attest. Op deze manier krijgt u 45% van uw gift terugbetaald: een gift van 40 euro kost u zo uiteindelijk slechts 22 euro.

Voor bedrijven bestaan er verschillende partnership formules. Klik hier voor meer informatie.


Water
Eau - Water

Deeleconomie
Économie de partage - Deeleconomie

Permacultuur
Permaculture - Permacultuur

Mobiliteit
Mobilité - Mobiliteit

Lokale productie
Production locale - Lokale productie

Voeding
Alimentation - Voeding

Energie
Énergie - Energie

Eco bouwen
Éco-construction - Eco bouwen

Circulaire economie
Économie circulaire - Circulaire economie

Biodiversiteit
Biodiversité - Biodiversiteit

Dieren
Animaux - Dieren

Landbouw
Agriculture - Landbouw