Ik doe een gift! En die is aftrekbaar!

Het aantal duurzame projecten neemt toe en bij vele van de projecten is de vooruitgang duidelijk zichtbaar. Jammer genoeg kunnen nog niet alle projecten gefinancierd worden. De initiatiefnemers van deze projecten hebben u dus nodig! Zij hebben de ideeën en de wilskracht maar nog niet de financiële slagkracht om hun projecten effectief te realiseren. Die kan u hen geven!


Waarom geven?

Be Planet, een stichting van openbaar nut, is opgericht om inspirerende en doordachte projecten te steunen en financieren die een positieve impact hebben op mens en milieu. Uw gift is daarbij van essentieel belang.

Al 8000 donateurs steunen Be Planet. Elke gift, ook die van u, heeft een tastbare en positieve impact op het milieu en ons gemeenschappelijk welzijn. Dankzij deze giften kan Be Planet de projecten in haar projectenportefeuille financieel ondersteunen. Voor elke gift van minstens 40 euro – berekend op het totaal van uw giften binnen een kalenderjaar – geeft u bovendien recht op een fiscaal attest. Als u PayPal gebruikt, geef dan zeker uw postadres op. Dat hebben we nodig om het fiscaal attest op te sturen.

Als donateur van Be Planet maakt u deel uit van onze Be Planet-gemeenschap. Wij houden u op de hoogte van de vooruitgang van de projecten en hoe uw gift is ingezet. Een keer per jaar wordt u samen met alle andere donateurs uitgenodigd op een evenement waar u kennismaakt met de initiatiefnemers van de projecten en de medewerkers van Be Planet.

Ons steunen in alle vertrouwen

De Stichting Be Planet is een initiatief van drie overkoepelende natuur- en milieuorganisaties; Bond Beter Leefmilieu, BRAL en de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). Zij zijn al 40 jaar actief en zijn gemandateerd om een fiscaal attest af te leveren.

Uw gift aan Be Planet wordt gestort op een speciale rekening van BBL die enkel en alleen bestemd is voor Be Planet. 

Aarzel zeker niet om ons te contacteren mocht u nog vragen hebben of bijkomende informatie wensen!


Overschrijving

Schrijft u uw gift graag over via een overschrijving? Gebruik dan de volgende gegevens:

IBAN BE45 0017 8647 7389

BBL Vlaanderen/Be Planet
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel

Gelieve in de mededeling “Gift Be Planet” te vermelden.

Het hele team van Be Planet bedankt u hartelijk voor uw steun. Dankzij uw bijdrage kunnen we concrete projecten die een positieve impact hebben op het milieu en onze planeet financieel ondersteunen en realiseren!

Giften van boven de 40€ (totaal van uw giften per kalenderjaar) geven recht op een fiscaal attest.


Ik wens Be Planet in mijn testament op te nemen

Met de opmaak van een testament beslist u zelf wat er met uw vermogen en bezittingen gebeurt na uw overlijden. U kan ervoor kiezen om ook dan die initiatieven te steunen die u nauw aan het hart liggen. Door Be Planet op te nemen in uw testament, zet u uw engagement voort en ondersteunt u lokale en concrete initiatieven die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving.

 


WAT IS EEN LEGAAT?

Een legaat is een gift per testament. Deze wordt dus enkel uitgevoerd na het overlijden van de erflater en kan gaan over roerende goederen (geld op een rekening, titels, meubels…) en of onroerende goederen (huis, appartement…). De begunstigde van uw legaat kan zowel een specifieke persoon zijn als een organisatie zoals de Stichting Be Planet.
U kunt uw wensen op elk moment aanpassen, eenvoudig door contact op te nemen met uw notaris.


WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN (DUO-)LEGAAT?

Een legaat aan de Stichting Be Planet is fiscaal voordelig. De successierechten worden verlaagd als u een legaat aan een goed doel doet.

In het geval van een ‘duo-legaat’ neemt de Stichting Be Planet het geheel van de successierechten van uw erfenis op zich. In de meeste gevallen laat dit u toe om meer na te laten aan uw erfgenamen, terwijl u tegelijk een substantieel deel van uw vermogen aan de Stichting Be Planet nalaat, ten voordele van positieve en concrete projecten in uw eigen buurt. Op die manier maakt de formule van het duo-legaat het mogelijk om veel minder successierechten te betalen.

 

CONTACT

U kunt contact opnemen met Michaël Ooms.

michael.ooms@beplanet.be

02 880 59 48

De bestemming van uw erfenis is een hoogst persoonlijke beslissing. Elke communicatie met ons behandelen we uiteraard strikt confidentieel.


EEN AANTAL BELANGRIJKE TIPS

Een testament opgemaakt bij de notaris is de beste manier om de absolute zekerheid te hebben dat alles in orde is. Uw notaris zal u daarenboven professioneel en gepersonaliseerd advies geven.

Een holografisch testament (handgeschreven) is enkel legaal geldig als het in zijn geheel met de hand geschreven is en gehandtekend en gedateerd is.

Een testament is een individueel document. U kunt het dus niet met twee tekenen.

U kunt een bestaand testament annuleren door in uw nieuwe testament expliciet aan te geven dat het vorige testament niet meer geldig is. Enkel het meest recente testament wordt uitgevoerd.