Ik doe een gift! En die is aftrekbaar!

Het aantal duurzame projecten neemt toe en bij vele van de projecten is de vooruitgang duidelijk zichtbaar. Jammer genoeg kunnen nog niet alle projecten gefinancierd worden. De initiatiefnemers van deze projecten hebben u dus nodig! Zij hebben de ideeën en de wilskracht maar nog niet de financiële slagkracht om hun projecten effectief te realiseren. Die kan u hen geven!


Waarom geven?

Be Planet, een stichting van openbaar nut, is opgericht om inspirerende en doordachte projecten te steunen en financieren die een positieve impact hebben op mens en milieu. Uw gift is daarbij van essentieel belang.

Al 8000 donateurs steunen Be Planet. Elke gift, ook die van u, heeft een tastbare en positieve impact op het milieu en ons gemeenschappelijk welzijn. Dankzij deze giften kan Be Planet de projecten in haar projectenportefeuille financieel ondersteunen. Elke gift van minstens 40 euro – berekend op het totaal van uw giften binnen een kalenderjaar – geeft u bovendien recht op een fiscaal attest indien dit per overschrijving gebeurt.

Als donateur van Be Planet maakt u deel uit van onze Be Planet-gemeenschap. Wij houden u op de hoogte van de vooruitgang van de projecten en hoe uw gift is ingezet. Een keer per jaar wordt u samen met alle andere donateurs uitgenodigd op een evenement waar u kennismaakt met de initiatiefnemers van de projecten en de medewerkers van Be Planet.

Ons steunen in alle vertrouwen

De Stichting Be Planet is een initiatief van drie overkoepelende natuur- en milieuorganisaties; Bond Beter Leefmilieu, BRAL en de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). Zij zijn al 40 jaar actief en zijn gemandateerd om een fiscaal attest af te leveren.

Uw gift aan Be Planet wordt gestort op een speciale rekening van BBL die enkel en alleen bestemd is voor Be Planet. 

Aarzel zeker niet om ons te contacteren mocht u nog vragen hebben of bijkomende informatie wensen!


Overschrijving

Schrijft u uw gift graag over via een overschrijving? Gebruik dan de volgende gegevens:

IBAN BE45 0017 8647 7389

BBL Vlaanderen/Be Planet
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel

Gelieve in de mededeling “Gift Be Planet” te vermelden.

Het hele team van Be Planet bedankt u hartelijk voor uw steun. Dankzij uw bijdrage kunnen we concrete projecten die een positieve impact hebben op het milieu en onze planeet financieel ondersteunen en realiseren!

Giften van boven de 40€ (totaal van uw giften per kalenderjaar) geven recht op een fiscaal attest.

Contact

U kunt contact opnemen met Michaël Ooms.

michael.ooms@beplanet.be

02 880 59 48

De bestemming van uw erfenis is een hoogst persoonlijke beslissing. Elke communicatie met ons behandelen we uiteraard strikt confidentieel.


 

Ik wens Be Planet in mijn testament op te nemen

Met een testament bepaalt u zelf waar uw vermogen naartoe gaat na uw overlijden.
 
Een legaat is een schenking die via testament wordt vastgelegd en die u toelaat om initiatieven te ondersteunen die u dierbaar zijn. Door de stichting Be Planet in uw testament op te nemen, steunt u lokale en concrete initiatieven die een positieve impact op het milieu en de mens in België hebben. 
 
Bovendien, als u een goed doel in uw testament opneemt, genieten uw erfgenamen een fiscaal voordeel want de successierechten worden verlaagd.
 
Indien u meer informatie wenst over legaten, aarzel niet om contact op te nemen met Michaël Ooms, gedelegeerd bestuurder van Be Planet.