Voor de campagne Verenigingen in transitie van de COCOF (Franse Gemeenschapscommissie), hebben we het volgende opgezet:

een crowdsourcing- en crowdfundingcampagne om deze projecten te ondersteunen.

+0 verzameld via crowdfunding
0 laureate·n·s geselecteerd door een jury van experts

De Commission Communautaire Française (COCOF), heeft met de steun van Be Planet de campagne Verenigingen in transitie opgezet om sociaal-ecologische en participatieve transitieprojecten in Brussel te ondersteunen.

Het doel: het samenbrengen van de laureate·n·s en de andere actoren die bij de transitie betrokken zijn, met name door de laureate·n·s te steunen met een mobilisatiecampagne voor burgers.

Website over de campagne: crowdfunding.beplanet.org/nl-NL/cocof

Be Planet
COCOF

Hieronder vind je een overzicht van de voorbije, huidige en toekomstige edities.

Ondersteuning bij de projectoproep

Voor deze eerste editie van de campagne Verenigingen in transitie zijn we de facilitator geworden tussen de projecten. We hebben 5 Brusselse verenigingen begeleid bij hun crowdfunding- en crowdsourcingcampagne. Op het programma: communicatietrainingen, individuele begeleiding en video-opnames voor de promotie.
Samen hebben ze € 3.872 opgehaald.

Planning

Laureate·n·s

Proficiat aan de laureate·n·s van deze editie!

  • 💻 Ensemble autour du numérique van VZW Neve
  • 💐 Naqla, fabrique de produits naturels et artisanaux
  • 🙌 Ecologie : La jeunesse en action! 🌼 van VZW TYN
  • 📚 RE-LIRE notebooks van L’Ouvroir
  • 🎉 WE CARE festival van het collectief STAYtion