Sinds 2019 creëren wij innoverende ecosystemen op maat van een gemeente om samen actie te ondernemen voor een ecologische en solidaire transitie. De Proximity-campagnes zijn die ecosystemen!

De gemeenten spelen een sleutelrol in de ecologische transitie.

Proximity, dat zijn al

17 betrokken gemeenten,

+280 ondersteunde laureaten,

+2 590 000 € toegewezen aan burgers.

Actie ondernemen op regionaal niveau

Om deze burgerinitiatieven te helpen ontstaan, creëren wij synergieën.
Alle lokale actoren zijn betrokken: overheden, burgers, verenigingen, winkels, bedrijven, …

Meer doen dan gewoon financieren

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan deze collectieve dynamiek. Uiteraard met financiële giften, maar ook met materiële giften, met het inbrengen van competenties en het investeren van tijd.

De sleutel voor de oplossing

Door intelligent samen te werken bieden we een kant-en-klare oplossing die de beste projecten voor de transitie van jouw gemeente laat bloeien.

Proximity: 4 stappen die een voedingsbodem zullen creëren voor burgerprojecten
die de ecologische transitie van je gemeente kunnen realiseren.

 • Identificatie van de belangrijkste spelers in jouw gemeente
 • Ontmoeting met de gemeente, de burgers, de verenigingen, winkels, bedrijven,…
 • Evenement om je Proximity-campagne te lanceren
 • Projectoproep
 • Samenstelling van een participatieve jury met experts en burgers
 • Selectie van de laureaten door de jury en/of een publieke stemronde
 • Begeleiding van de projecten: gepersonaliseerde groepstraining en mentoring
 • Mobilisatiecampagne: crowdfunding, crowdsourcing, beroep doen op vrijwilligers en competenties, videopresentatie van de projecten, …
 • Een bewustmakingsavond als slotevenement: films, voorstelling, conferentie, …
 • Bekendmaking van de winnaars voor de pers
 • Administratieve opvolging van de projecten

Ontdek hoe deze gemeenten zich hebben geëngageerd
dankzij hun Proximity-campagne

Onze Proximity-campagnes zijn specifiek afgestemd op Sustainable Development Goals (SDG’s) 11 en 17: Duurzame steden en gemeenschappen en partnerschappen om de doelen te bereiken.

Ze bieden ook ondersteuning voor duurzame burgerprojecten
die gericht zijn op de volgende SDG’s:

Het ontstaan van de Proximity-campagnes

Zoals elk sprookje zijn de Proximity-campagnes ook ontstaan uit een interessante ontmoeting tussen twee partijen met een gedeelde passie: de ecologische transitie.
De eerste partij, Réseau Transition, nam deel aan de explosie over heel België van burgerprojecten voor ecologische transitie en voor het klimaat, door ze dagdagelijks te ondersteunen.
De tweede partij, Be Planet, sensibiliseerde gemeentes en bedrijven om lokale burgerprojecten te ondersteunen.

Door te overleggen en samen te werken hadden we al snel door dat onze respectievelijke sterktes heel complementair waren. Be Planet had veel ervaring met de dialoog tussen gemeenten en bedrijven om financiering en middelen te vinden voor de transitie. Réseau Transition was dan weer meester in het inspireren en boosten van burgerprojecten.

Daaruit is een idee ontstaan … en hebben we besloten om onze krachten te bundelen! En zo zijn de Proximity-campagnes geboren, in de lente van 2019.